Okroglica II


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralni surovini
  • fliš
  • opekarska glina
Občina
Renče-Vogrsko
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
1,1500 ha
Kota odkopavanja
63 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2007
ni koncesionarja
2000
5095085000
SI 72192437
GORIŠKE OPEKARNE d.d.
-
Merljaki 7, 5292 Renče

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS