Dobrovnik – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Dobrovnik - Dobronak Község
Koncesionar
NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o.
Hotiza, Petrova ulica 41
9220 Lendava/Lendva
matična št. 5366984000, davčna št. SI 89771800
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
17,2126 ha
Dovoljenje
dopolnilno dovoljenje: 351-487/2009-2(0511)
14. 01. 2010
Pogodba
17. člen: 430-83/2006-265 - širitev
29. 08. 2008 - 29. 08. 2023
Uradni list
97/06, zap. št. 17
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS