Dobrovnik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Dobrovnik - Dobronak Község
Koncesionar
NOGRAD, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o.
Hotiza, Petrova ulica 41
9220 Lendava/Lendva
matična št. 5366984000, davčna št. SI 89771800
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,9581 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 301-15/94-3/BH
16. 10. 1998
Pogodba
105. člen: 354-14-81/01 - osnovni prostor
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
14. 02. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 6
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS