Bezena – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (20. 03. 2008-20. 03. 2023)
Občina
Ruše
Koncesionar
izbrisan iz AJPES-a
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,4950 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 361-1/2009-14
11. 12. 2009
Pogodba
17. člen: 0141-9/2005-34 - širitev - izbris iz AJPES
20. 03. 2008 - 20. 03. 2023
Uradni list
97/06, zap. št. 18
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS