Bezena – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Ruše
Koncesionar
SILVA BRAČKO d.o.o., družba za prevozništvo, gradbeništvo, posredništvo, trgovino in gramoznica Bezena, d.o.o.
Plintovec 14
2201 Zgornja Kungota
matična št. 8848599000, davčna št. SI 24312754
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,4950 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 361-1/2009-14
11. 12. 2009
Pogodba
prenos RP: 0141-9/2005-DE/194 - pogodba o prenosu
25. 04. 2022 - 20. 03. 2023
Uradni list
97/06, zap. št. 18
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS