Boreci – širitev


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina (22. 01. 2010-2. 11. 2019, 8. 02. 2021-22. 01. 2025)
Občina
Križevci
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,0947 ha
Kota odkopavanja
181,5 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2021
5076382000
SI 28649974
Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o.
Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2018
izbrisan iz AJPES-a
2006
1414119000
SI 79618057
TONDACH SLOVENIJA, proizvodnja opečne kritine, d.o.o.
TONDACH SLOVENIJA d.o.o.
Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - RP za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju mineralne surovine - opekarska glina v glinokopu "Boreci" s sanacijo, širitev glinokopa št. proj. 15B/07-VŽ, februar 2007

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS