Boreci – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina (22. 01. 2010-2. 11. 2018)
Občina
Križevci
Koncesionar
Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o.
Boreci 49
9242 Križevci pri Ljutomeru
matična št. 5076382000, davčna št. SI 28649974
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,0947 ha
Kota odkopavanja
181,5 m
Pogodba
prenos RP: 0141-7/2019-14 - pogodba o prenosu za širitev
8. 02. 2021 - 22. 01. 2025
Uradni list
97/06, zap. št. 16
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS