Cerov Log – širitev 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šentjernej
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI 28448111
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,2000 ha
Dovoljenje
sklep: 361-10/2016-11
30. 03. 2017
odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-10/2016-9
9. 12. 2016
Pogodba
17. člen: 0141-11/2010-4 - širitev 2
15. 11. 2010 - 23. 10. 2023
aneks: dodatek št.1
22. 12. 2021
aneks: dodatek št.2
9. 08. 2022
Uradni list
97/06, zap. št. 15
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS