Cerov Log – širitev 1


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šentjernej
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
1,1000 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2017
ni koncesionarja
2008
5069149000
SI 28448111
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
2004
5069149000
SI 28448111
CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d.
CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS