Velika Pirešica – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Žalec
Koncesionar
CM CELJE, d.d. - Ceste mostovi Celje, družba za nizke in visoke gradnje - v stečaju
Lava 42
3000 Celje
matična št. 5143241000, davčna št. SI 71147225
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
27,4768 ha
Kota odkopavanja
250 m
Pogodba
17. člen: 0141-15/2006-15 - širitev
22. 04. 2010 - 2. 02. 2026
Uradni list
59/05, zap. št. 14
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS