Velika Pirešica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec in dolomit
Občina
Žalec
Koncesionar
APOC, kamnolom in predelava gradbenih odpadkov d.o.o.
Velika Pirešica 19
3310 Žalec
matična št. 8897727000, davčna št. SI 68417675
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
11,3218 ha
Kota odkopavanja
370 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 03/12-UA-109/1961
26. 10. 1961
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/77-3/3
9. 05. 1977
dovoljenje za izkoriščanje: 352-17/76-3/3
15. 10. 1976
Pogodba
prenos RP: 0141-3/2022/30 - pogodba o prenosu
2. 12. 2022 - 11. 07. 2023
aneks: dodatek št.1
27. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 133
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS