Laže I – širitev


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Divača
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,5140 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2023
ni koncesionarja
2018
5143497000
SI 39716651
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
KOLEKTOR CPG d.o.o.
Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica
2017
5143497000
SI 39716651
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
KOLEKTOR CPG d.d.
Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica
2016
5143497000
SI 39716651
CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
CPG, d.d.
Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica
2012
5075840000
SI 95666222
PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve - v stečaju
PRIMORJE d.d. - v stečaju
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
2006
5075840000
SI 95666222
PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve
PRIMORJE d.d.
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje in izvajanje del, št. projek. l.p.-459/06-VS

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS