Krajnc

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs
Občina
Vitanje
Koncesionar
PREDELAVA OKRASNEGA KAMNA SIMON KRAJNC S.P.
Paka 35
3205 Vitanje
matična št. 1962299000, davčna št. SI 66167175
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,6640 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 354-15-38/2004
19. 05. 2004
Pogodba
prenos RP: 0141-11/2015 - pogodba o prenosu
20. 10. 2016 - 20. 04. 2049
aneks: dodatek št.1
11. 04. 2019
Uradni list
39/03, zap. št. 13
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS