Krajnc


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs
Občina
Vitanje
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,6640 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2016
1962299000
SI 66167175
PREDELAVA OKRASNEGA KAMNA SIMON KRAJNC S.P.
SIMON KRAJNC S.P.
Paka 35, 3205 Vitanje
2003
EMŠO: Podatek ni javen
Podatek ni javen
KRAJNC FRANC
-
Podatek ni javen

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izvajanje del pri izkoriščanju naravnega kamna t.i. muskovitno biotitnega gnajsa in muskovitno biotitnega blestnika - Krajnc, št. proj. 20/02-04 RG, februar 2004

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS