Krajnc

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - skrilavi gnajs (20. 04. 2004-21. 04. 2049)
Občina
Vitanje
Koncesionar
PREDELAVA OKRASNEGA KAMNA SIMON KRAJNC S.P.
Paka 35
3205 Vitanje
matična št. 1962299000, davčna št. SI 66167175
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,6640 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 354-15-38/2004
19. 05. 2004
Pogodba
prenos RP: 0141-11/2015 - pogodba o prenosu
20. 10. 2016 - 20. 04. 2049
aneks: dodatek št.1
11. 04. 2019
Uradni list
39/03, zap. št. 13
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS