Krajnc


Mining right to
exploitation
Mineral resource
natural stone - gneiss
Municipality
Vitanje
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
0.6640 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2016
1962299000
SI 66167175
PREDELAVA OKRASNEGA KAMNA SIMON KRAJNC S.P.
SIMON KRAJNC S.P.
Paka 35, 3205 Vitanje
2003
EMŠO: Information is not public
Information is not public
KRAJNC FRANC
-
Information is not public

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izvajanje del pri izkoriščanju naravnega kamna t.i. muskovitno biotitnega gnajsa in muskovitno biotitnega blestnika - Krajnc, št. proj. 20/02-04 RG, februar 2004

© 2024 - MNVP, made by GeoZS