Draga pri Cerovici


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šmartno pri Litiji
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
10,3784 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2013
5399963000
SI 44552475
DRAGA Separacija peska, d.o.o., Litija
DRAGA d.o.o. Litija
Liberga 11, 1275 Šmartno pri Litiji
2006
5399963000
SI 44552475
DRAGA Separacija peska, d.o.o., Kidričeva 3, Litija
DRAGA d.o.o. Litija
Kidričeva cesta 3, 1270 Litija
2000
1272101
39343987
BERČON ANTON s.p., kamnolom Draga I
-
Kidričeva 3, 1270 Litija

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del dodatke št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna dolomita, št. proj. 04/2019-PB, februar - junij 2019

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS