Draga pri Cerovici

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šmartno pri Litiji
Koncesionar
DRAGA Separacija peska, d.o.o., Litija
Liberga 11
1275 Šmartno pri Litiji
matična št. 5399963000, davčna št. SI 44552475
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
10,3784 ha
Dovoljenje
popravek dovoljenja: 315-2/96
25. 03. 1996
dovoljenje za izkoriščanje: 353-30/90
19. 04. 1991
popravek dovoljenja: 361-1/2018-4
31. 05. 2018
Pogodba
prenos RP: 0141-37/2005 - pogodba o prenosu
27. 01. 2006 - 28. 01. 2051
aneks: dodatek št.1
24. 11. 2019
Uradni list
103/00, zap. št. 39
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS