Griža pri Rižani


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Mestna občina Koper - Comune citta` di Capodistria
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
22,1324 ha
Kota odkopavanja
102 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2023
6256333000
SI32600925
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
VOC Ekologija d.o.o.
Lava 42, 3000 Celje
2021
6256333000
SI32600925
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
VOC Ekologija d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur
2012
5075840000
SI 95666222
PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve - v stečaju
PRIMORJE d.d. - v stečaju
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
2002
5075840000
SI 95666222
PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve
PRIMORJE d.d.
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
2000
5076064
50519280
GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE STAVBENIK, d.d. Koper
GIP STAVBENIK, d.d., Koper
Ul. 15. maja 16, 6000 Koper

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - RP pridobivanje tehničnega gradbenega kamna - apnenca v kamnolomu "Griža" sanacija kamnoloma, št. Proj. 485/93-ing.VM in dodatek "Kamnolom Griža pri Rižani-Ekonomski elaborat za sanacijo kamnoloma Griža pri Rižani - dodatek k projektu št. 485/93, september 1994

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS