Griža pri Rižani

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Mestna občina Koper - Comune citta` di Capodistria
Koncesionar
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21
3230 Šentjur
matična št. 6256333000, davčna št. SI 32600925
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
22,1324 ha
Kota odkopavanja
102 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/79
28. 01. 1980
dovoljenje za izkoriščanje: 351-1192/99
11. 12. 2001
Pogodba
prenos RP: 0141-7/2020-16 - pogodba o prenosu
14. 04. 2021 - 21. 07. 2023
aneks: dodatek št.1
11. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 28
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS