Globoko

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovine
  • keramičarska glina (-)
  • kremenov pesek, kremen (21. 01. 2002-21. 07. 2023)
  • ognjevarna glina (21. 01. 2002-21. 07. 2023)
Občina
Brežice
Koncesionar
InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.
Dolenja vas, Savska cesta 1
1410 Zagorje ob Savi
matična št. 5033144000, davčna št. SI 91530130
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
30,0707 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/285-60
9. 06. 1960
Pogodba
prenos RP: 0141-33/2005-a - pogodba o prenosu
26. 02. 2007 - 21. 07. 2023
aneks: dodatek št.1
16. 02. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 30
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS