Grdadolnik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Horjul
Koncesionar
TGM IN PRIDOBIVANJE PESKA FRANC GRDADOLNIK S.P.
Samotorica 15
1354 Horjul
matična št. 5558345000, davčna št. SI 30270880
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,6595 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 351-971/2006-9
21. 02. 2007
Pogodba
17. člen: 0141-19/2005
20. 12. 2005 - 20. 12. 2035
aneks: dodatek št.1
23. 12. 2016
Uradni list
66/04, zap. št. 19
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS