Grdadolnik


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Horjul
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
2.6595 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2004
5558345000
SI 30270880
TGM IN PRIDOBIVANJE PESKA FRANC GRDADOLNIK S.P.
FRANC GRDADOLNIK S.P.
Samotorica 15, 1354 Horjul

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt (navedeno v dodatku št. 1) - Izkoriščanje zalog tehničnega kamna v območju pridobivalnega prostora kamnoloma Grdadolnik; Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, št. proj. TNR-04/2015, avgust 2015

© 2024 - MNVP, made by GeoZS