Bradeško - Zadobje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (29. 07. 2008-12. 02. 2016, 10. 07. 2017-12. 02. 2036)
Občina
Gorenja vas-Poljane
Koncesionar
IZKOPI IN PREVOZI JANEZ BRADEŠKO S.P.
Zadobje 17
4224 Gorenja vas
matična št. 5573694000, davčna št. SI 90409116
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,2078 ha
Pogodba
17. člen: 0141-16/2007-8.
10. 07. 2017 - 12. 02. 2036
aneks: dodatek št.1
10. 07. 2017
Uradni list
66/04, zap. št. 21
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS