Velenje

Teče upravni postopek.

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
premog - lignit, podzemsko (21. 01. 2002-21. 01. 2022)
Občina
Šoštanj, Mestna občina Velenje
Koncesionar
PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320 Velenje
matična št. 5040361000, davčna št. SI 92231217
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1.104,2477 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-3/73-60
18. 06. 1960
dovoljenje za izkoriščanje: 313-8/99/E-JV
7. 09. 1999
Pogodba
105. člen: 354-14-73/01
21. 01. 2002 - 21. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 18
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS