Zelše – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Cerknica
Koncesionar
KAMNOLOM ZELŠE d.o.o.
Sinja Gorica 13
1360 Vrhnika
matična št. 3783294000, davčna št. SI 45923116
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,6842 ha
Kota odkopavanja
570 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 351-108/2005
19. 12. 2005
Pogodba
prenos RP: 0141-28/2010-5 - pogodba o prenosu za osnovni prostor in širitev
14. 12. 2010 - 16. 12. 2025
Uradni list
52/02, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS