Zelše


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Cerknica
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,3607 ha
Kota odkopavanja
570 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2021
ni koncesionarja
2017
3783294000
SI 45923116
KAMNOLOM ZELŠE d.o.o.
-
Sinja Gorica 13, 1360 Vrhnika
2010
3783294000
SI 45923116
Betoni Treven, peskokop in betonarna, d.o.o.
Betoni Treven d.o.o.
Rovtarske Žibrše 16B, 1373 Rovte
2007
5066271000
SI 29008891
GRADIŠČE gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica
GRADIŠČE d.o.o. Cerknica
Podskrajnik 16B, 1380 Cerknica
2002
5066271000
SI 29008891
GRADIŠČE gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica
GRADIŠČE d.o.o. Cerknica
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica
2000
5066271000
SI 29008891
GRADIŠCE Gradbeno podjetje d.d.
GP GRADIŠCE d.d. Cerknica
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS