Razdrto – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Divača, Postojna
Koncesionar
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
Ulica 15. maja 14
6000 Koper/Capodistria
matična št. 5069041000, davčna št. SI 63624443
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,1308 ha
Kota odkopavanja
610 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 31101-1/2002-6
6. 01. 2003
enotno dovoljenje: 31101-1/2003-5-1404
11. 02. 2003
popravek dovoljenja: 31101-1/2003-5-1404
26. 02. 2003
enotno dovoljenje: 31101-2/2003-5-1404
30. 06. 2003
Pogodba
17. člen: 354-14-19/2002 - širitev
10. 07. 2002 - 10. 07. 2022
Uradni list
85/01, zap. št. 10
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS