Razdrto

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Divača, Postojna
Koncesionar
CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvo in druge poslovne storitve
Ulica 15. maja 14
6000 Koper/Capodistria
matična št. 5069041000, davčna št. SI63624443
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-114/77
11. april 1980
popravek dovoljenja: 351-114/77-7
30. januar 1995
dopolnilno dovoljenje: 351-114/77-7/IF
18. september 1981
popravek dovoljenja: 351-173/2010-3
2. november 2010
popravek dovoljenja: 361-1/2016
9. september 2016
popravek dovoljenja: 361-1/2016-3
16. september 2016
razveljavitev sklepa: 3612-1/2016/6/00611519
18. julij 2017
razveljavitev sklepa: 3612-1/2016/7/00611519
19. julij 2017
Pogodba
105. člen: 354-14-77/01 - osnovni prostor
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 10

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS