Jurkovec – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod, pesek in mivka
Občina
Ormož
Koncesionar
ŽIHER podjetje za trgovino, proizvodnjo, prevozništvo in storitve d.o.o.
Moškanjci 1G
2272 Gorišnica
matična št. 5518547000, davčna št. SI 88264998
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
27,6947 ha
Kota odkopavanja
175 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 354-15-24/2003
3. 06. 2003
enotno dovoljenje: 354-15-24/2003
12. 09. 2003
enotno dovoljenje: 354-15-52/2002
23. 12. 2002
Pogodba
prenos RP: 0141-20/2020-22 - pogodba o prenosu za širitev
7. 06. 2021 - 12. 03. 2024
aneks: dodatek št.1
3. 01. 2022
Uradni list
85/01, zap. št. 5
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS