Jurkovec

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Ormož
Koncesionar
ŽIHER podjetje za trgovino, proizvodnjo, prevozništvo in storitve d.o.o.
Moškanjci 1G
2272 Gorišnica
matična št. 5518547000, davčna št. SI 88264998
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,3555 ha
Kota odkopavanja
175 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 31100-0001/99-AM
23. 08. 1999
Pogodba
prenos RP: 0141-4/2020-19 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
18. 12. 2020 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
18. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 17
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS