Bizeljsko


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kremenov pesek
Občina
Brežice
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
20,4305 ha
Kota odkopavanja
260 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2024
ni koncesionarja
2021
5033144000
SI 91530130
InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.
InterCal Slovenija d.o.o.
Dolenja vas, Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi
2007
5033144000
SI 91530130
IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.o.o.
IGM ZAGORJE, d.o.o.
Dolenja vas, Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi
2003
5043816000
SI71263187
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.
SALONIT ANHOVO, d.d.
Anhovo, Vojkova ulica 1, 5210 Deskle
2001
5232295
78627397
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d. - v stečaju
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d. - v stečaju
Šentlenart 71, 8250 Brežice
2000
5232295
78627397
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d.
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d.
Šentlenart 71, 8250 Brežice

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS