Bizeljsko

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kremenov pesek (21.1.2002-21.1.2022)
Občina
Brežice
Koncesionar
InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.
Dolenja vas, Savska cesta 1
1410 Zagorje ob Savi
matična št. 5033144000, davčna št. SI91530130
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
20,4305 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-19/74-VI/ŽO
27. maj 1974
dovoljenje za izkoriščanje: 311-01/022-93
19. julij 1993
Pogodba
prenos RP: 0141-33/2005-b - pogodba o prenosu
26. februar 2007 - 21. januar 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 29
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS