Bizeljsko

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
quartz sand
Municipality
Brežice
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
20.4305 ha
Pit bottom
260 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2021
5033144000
SI 91530130
InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.
InterCal Slovenija d.o.o.
Dolenja vas, Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi
2007
5033144000
SI 91530130
IGM ZAGORJE Industrija gradbenega materiala, d.o.o.
IGM ZAGORJE, d.o.o.
Dolenja vas, Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi
2003
5043816000
SI 71263187
SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d.
SALONIT ANHOVO, d.d.
Anhovo, Vojkova ulica 1, 5210 Deskle
2001
5232295
78627397
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d. - v stečaju
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d. - v stečaju
Šentlenart 71, 8250 Brežice
2000
5232295
78627397
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d.
OPEKARNA RUDNIK BREŽICE d.d.
Šentlenart 71, 8250 Brežice

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

© 2024 - MNVP, made by GeoZS