Batič


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Mislinja
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,8717 ha
Kota odkopavanja
538 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2018
3073726000
SI 76159884
GRADBENIŠTVO PERŠE UROŠ PERŠE s.p.
UROŠ PERŠE s.p.
Podgorje 13A, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
2000
1009559000
SI 33805687
PESKOKOP PRIDOBIVANJE PESKA BATIČ IVAN S.P.
-
Na vasi 15, 2382 Mislinja

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine "Izkoriščanje I. faze kamnoloma Batič", št. RPK-1/2018, april 2018, dopolnjeno maj 2018

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS