Mali Medvejk

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Sežana
Koncesionar
P.G.M. INŽENIRING proizvodnja gradbenih in drugih materialov d.o.o.
Cesta na Lenivec 102
6210 Sežana
matična št. 1937413000, davčna št. SI 47018682
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,2600 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351 02-149/90-251-2/ŠA
13. 10. 1998
dovoljenje za izkoriščanje: 351-47/77-3
6. 08. 1980
Pogodba
prenos RP: 0141-16/2014-111 - pogodba o prenosu
24. 08. 2020 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
11. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 34
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS