Mali Medvejk


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Sežana
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,2600 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2024
ni koncesionarja
2020
1937413000
SI 47018682
P.G.M. INŽENIRING proizvodnja gradbenih in drugih materialov d.o.o.
P.G.M. INŽENIRING d.o.o.
Cesta na Lenivec 102, 6210 Sežana
2012
5075475000
SI 38583372
KRAŠKI ZIDAR d.d., podjetje za gradbeništvo, inženiring in proizvodnjo - v stečaju
KRAŠKI ZIDAR d.d. - v stečaju
Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana
2006
5075475000
SI 38583372
KRAŠKI ZIDAR d.d., podjetje za gradbeništvo, inženiring in proizvodnjo
KRAŠKI ZIDAR d.d.
Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana
2000
5075475000
SI 38583372
SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE KRAŠKI ZIDAR d.d., Sežana
SGP Kraški zidar d.d., Sežana
Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna - apnenca z oceno stroškov sanacije po končanem izkoriščanju v kamnolomu Mali Medvejk v občini Sežana; št.p.: GRE-PGM-1rpk/2018, december 2019

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS