Rečica

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
dolomit za industrijske namene in tehnični kamen - dolomit
Občina
Laško
Koncesionar
GRATEX, Pridobivanje in predelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., Laško
Spodnja Rečica 81
3270 Laško
matična št. 5624835000, davčna št. SI 32194188
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
13,6095 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 35101-337/97-35
25. 09. 1997
dovoljenje za izkoriščanje: 351-107/79-3/10
5. 04. 1979
dovoljenje za izkoriščanje: 351-2/75-3/8
17. 06. 1975
dovoljenje za izkoriščanje: 351-9/76-3/10
17. 03. 1976
Pogodba
105. člen: 354-14-132/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2026
aneks: dodatek št.1
3. 03. 2017
Uradni list
103/00, zap. št. 188
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS