Rečica


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
dolomit za industrijske namene in tehnični kamen - dolomit
Občina
Laško
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
13,6095 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2000
5624835000
SI 32194188
GRATEX, Pridobivanje in predelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., Laško
GRATEX d.o.o.
Spodnja Rečica 81, 3270 Laško

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del dodatka št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju, št. 5-11/2015-VŽ, oktober 2015

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS