Rečica


Mining right to
exploitation
Mineral resource
industrial dolomite and crushed stone - dolomite
Municipality
Laško
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
13.6095 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2000
5624835000
SI 32194188
GRATEX, Pridobivanje in predelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., Laško
GRATEX d.o.o.
Spodnja Rečica 81, 3270 Laško

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del dodatka št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju, št. 5-11/2015-VŽ, oktober 2015

© 2024 - MNVP, made by GeoZS