Polhovica - Prapreče

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kremenov pesek in prod
Občina
Šentjernej
Koncesionar
KREMEN d.o.o., industrija in rudniki nekovin
Dolenje Mokro Polje 40
8310 Šentjernej
matična št. 5033934000, davčna št. SI 21956588
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
63,7400 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-41/72-IX/RO
7. 06. 1972
Pogodba
105. člen: 354-14-101/01
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
2. 02. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 98
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS