Polhovica - Prapreče

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kremenov pesek in prod
Občina
Šentjernej
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
64,1768 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2020
5033934000
SI 21956588
KREMEN d.o.o., industrija in rudniki nekovin
KREMEN d.o.o.
Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej
2005
5033934000
SI 21956588
KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto
KREMEN, d.d., Novo mesto
Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej
2000
5033934000
SI 21956588
KREMEN d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo mesto
KREMEN, d.d., Novo mesto
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS