Črna


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (10. 12. 2001-22. 02. 2012, 1. 06. 2016-13. 07. 2018, 13. 07. 2018-10. 06. 2023)
Občina
Kamnik
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
15,6754 ha
Kota odkopavanja
520 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2018
5033918000
SI 13348990
CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.
Calcit d.o.o.
Stahovica 15, 1242 Stahovica
2017
izbrisan iz AJPES-a
2016
6011934000
SI 20472242
PESKOKOP ČRNA, pridobivanje gramoza in peska, d.o.o.
PESKOKOP ČRNA d.o.o.
Stahovica 15, 1242 Stahovica
2012
izbrisan iz AJPES-a
2000
5632354000
SI 41861183
PESKOKOP ČRNA PRIDOBIVANJE GRAMOZA IN PESKA JELENKO RADOVANOVIĆ S.P.
JELENKO RADOVANOVIĆ S.P.
Potok v Črni 5A, 1242 Stahovica

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje apnenčevega pobočnega grušča v peskokopu Črna, št. RP4/80/Z, Kamnik, maj 1980, Dodatek k Rudarskemu projektu Načrt sanacije Peskokopa Črna, julij 1994
Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - RP Sanacija degradiranih zemljišč Peskokopa Črna, št. RP: 6-03/2014-01, december 2014

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS