Črna

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (10. 12. 2001-22. 02. 2012, 1. 06. 2016-13. 07. 2018, 13. 07. 2018-10. 06. 2023)
Občina
Kamnik
Koncesionar
CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.
Stahovica 15
1242 Stahovica
matična št. 5033918000, davčna št. SI 13348990
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
15,6754 ha
Kota odkopavanja
520 m
Dovoljenje
popravek dovoljenja: 312-3/1996
31. 07. 2014
dovoljenje za izkoriščanje: 312-3/96-4/31
9. 04. 1996
Pogodba
prenos RP: 0141-19/2017-7
13. 07. 2018 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
7. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 152
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS