Črna


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - limestone (10/12/2001-22/02/2012, 01/06/2016-13/07/2018, 13/07/2018-10/06/2023)
Municipality
Kamnik
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
15.6754 ha
Pit bottom
520 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2018
5033918000
SI 13348990
CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o.
Calcit d.o.o.
Stahovica 15, 1242 Stahovica
2017
izbrisan iz AJPES-a
2016
6011934000
SI 20472242
PESKOKOP ČRNA, pridobivanje gramoza in peska, d.o.o.
PESKOKOP ČRNA d.o.o.
Stahovica 15, 1242 Stahovica
2012
izbrisan iz AJPES-a
2000
5632354000
SI 41861183
PESKOKOP ČRNA PRIDOBIVANJE GRAMOZA IN PESKA JELENKO RADOVANOVIĆ S.P.
JELENKO RADOVANOVIĆ S.P.
Potok v Črni 5A, 1242 Stahovica

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje apnenčevega pobočnega grušča v peskokopu Črna, št. RP4/80/Z, Kamnik, maj 1980, Dodatek k Rudarskemu projektu Načrt sanacije Peskokopa Črna, julij 1994
Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - RP Sanacija degradiranih zemljišč Peskokopa Črna, št. RP: 6-03/2014-01, december 2014

© 2024 - MNVP, made by GeoZS