Dolenje Laknice

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-1. 01. 2014, 25. 06. 2016-10. 06. 2023)
Občina
Mokronog-Trebelno
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI 28448111
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,9434 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 312-1/94-3
7. 07. 1995
Pogodba
prenos RP: 0141-10/2014 - pogodba o prenosu
25. 07. 2016 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
6. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 179
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS