Dolenje Laknice


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-1. 01. 2014, 25. 06. 2016-10. 06. 2023)
Občina
Mokronog-Trebelno
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,9434 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2016
5069149000
SI 28448111
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
2015
ni koncesionarja
2000
5040108000
SI 21685592
STREŠNIK industrija gradbenega materiala d.d.
IGM STREŠNIK d.d.
Dobruška vas 45, 8275 Škocjan

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - RP za izvedbo izkoriščanja mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Dolenje Laknice s sanacijo, št. proj. 08/2014-PB

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS