Dolenje Laknice


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite (10/12/2001-01/01/2014, 25/06/2016-10/06/2023)
Municipality
Mokronog-Trebelno
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
8.9434 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2016
5069149000
SI 28448111
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
2015
ni koncesionarja
2000
5040108000
SI 21685592
STREŠNIK industrija gradbenega materiala d.d.
IGM STREŠNIK d.d.
Dobruška vas 45, 8275 Škocjan

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - RP za izvedbo izkoriščanja mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita v pridobivalnem prostoru kamnoloma Dolenje Laknice s sanacijo, št. proj. 08/2014-PB

© 2024 - MNVP, made by GeoZS