Laharna

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Cerkno
Koncesionar
RASPET, Podjetje za proizvodnjo materialov in gradbene storitve d.o.o.
Bukovo 67
5282 Cerkno
matična št. 6486029000, davčna št. SI 60091061
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,2613 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 312-3/92
24. 06. 1993
Pogodba
prenos RP: 0141-7/2014 - pogodba o prenosu
14. 09. 2016 - 10. 12. 2021
aneks: aneks št.1
18. 11. 2016
Uradni list
103/00, zap. št. 9
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS