Laharna


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Cerkno
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
0.2613 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2022
ni koncesionarja
2016
6486029000
SI 60091061
RASPET, Podjetje za proizvodnjo materialov in gradbene storitve d.o.o.
RASPET d.o.o.
Bukovo 67, 5282 Cerkno
2007
3053113000
SI 43374204
PESKOKOP RASPET RADO RASPET S.P.
-
Pot na Zavrte 24, 5282 Cerkno
2000
5069151
97270415
PESKOKOP IN AVTOPREVOZNIŠTVO BOGOMIL RASPET S.P.
-
Pot na Zavrte 24, 5282 Cerkno

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izvedbo izkoriščanja mineralne surovine tehničnega kamna - dolomita v pridobivalnem prostoru Laharna s sanacijo, št. proj. 001/2016 RP/JŠ

© 2024 - MNVP, made by GeoZS