Soteska

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Dolenjske Toplice
Koncesionar
GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d.
Smrečnikova ulica 45
8000 Novo mesto
matična št. 5142504000, davčna št. SI 90352742
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,3000 ha
Kota odkopavanja
260 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-02-1/84-8
25. 10. 1984
dovoljenje za izkoriščanje: 310-1/69-2
14. 04. 1970
Pogodba
105. člen: 354-14-200/01
10. 12. 2001 - 11. 12. 2039
aneks: dodatek št.1
25. 10. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 171
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS