Smolevec

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Logatec
Koncesionar
STORITVE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO PRIDOBIVANJE PESKA IN GRAMOZA RAJKO ČERIN S.P.
Litijska cesta 6
1000 Ljubljana
matična št. 5206043000, davčna št. SI 48139211
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
11,3400 ha
Kota odkopavanja
500 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-266/87-3/1
17. 07. 1989
Pogodba
prenos RP: 0141-50/2006-23 - pogodba o prenosu
23. 03. 2010 - 11. 07. 2023
aneks: dodatek št.1
27. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 170
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS