Smolevec


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Logatec
Ugotovitev prostora
grafično ugotovljen (koordinate lomnih točk so približne, potrebno predložiti elaborat pridobivalnega prostora)
Površina
11,3400 ha
Kota odkopavanja
500 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2004
5206043000
SI 48139211
STORITVE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO PRIDOBIVANJE PESKA IN GRAMOZA RAJKO ČERIN S.P.
RAJKO ČERIN S.P.
Litijska cesta 6, 1000 Ljubljana
2000
5067952
15744833
GRADNIK LOGATEC p.o. - v stečaju
-
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Odmik št. 3 od rudarskega projekta za izvajanje del, vsklajevanje odkopavanja z RP, "Izkoriščanje dolomita v kamnolomu Smolevec - Logatec, februar 1989", št. projekta 2/93-LF, oktober 1993, št. odmika 2-11/09-VŽ

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS