Smolevec

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (11.1.2002-11.1.2022)
Občina
Logatec
Koncesionar
STORITVE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO PRIDOBIVANJE PESKA IN GRAMOZA RAJKO ČERIN S.P.
Litijska cesta 6
1000 Ljubljana
matična št. 5206043000, davčna št. SI48139211
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-266/87-3/1
17. julij 1989
Pogodba
prenos RP: 0141-50/2006-23 - pogodba o prenosu
23. marec 2010 - 11. januar 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 170

© 2019 - MZI, izdelal GeoZS