Smolevec


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Logatec
Polygon drawing
approximate area - the coordinates of the polygon's edges are approximate, it is necessary to submit the elaborate of the mining site
Surface area of the site
11.3400 ha
Pit bottom
500 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2004
5206043000
SI 48139211
STORITVE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO PRIDOBIVANJE PESKA IN GRAMOZA RAJKO ČERIN S.P.
RAJKO ČERIN S.P.
Litijska cesta 6, 1000 Ljubljana
2000
5067952
15744833
GRADNIK LOGATEC p.o. - v stečaju
-
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Odmik št. 3 od rudarskega projekta za izvajanje del, vsklajevanje odkopavanja z RP, "Izkoriščanje dolomita v kamnolomu Smolevec - Logatec, februar 1989", št. projekta 2/93-LF, oktober 1993, št. odmika 2-11/09-VŽ

© 2024 - MNVP, made by GeoZS