Borovnik

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-3. 06. 2015, 28. 11. 2017-10. 06. 2023)
Občina
Zagorje ob Savi
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,5187 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2020
1824325000
SI 41512278
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
AGM NEMEC d.o.o.
Marno 44, 1431 Dol pri Hrastniku
2017
1824325000
SI 41512278
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
AGM NEMEC d.o.o.
Sedraž 3, 3270 Laško
2013
5076790000
SI 19807864
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d. - v stečaju
CP Ljubljana, d.d. - v stečaju
Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana
2006
5076790000
SI 19807864
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
CP Ljubljana, d.d.
Stolpniška ulica 10, 1000 Ljubljana
2000
5438446
SI 72866250
KAMNOLOM BOROVNIK, d.o.o.
-
Kopališka 14, 1410 Zagorje ob Savi

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju tehničnega kamna v kamnolomu Borovnik s pomočjo gradbene mehanizacije, RTH d.o.o., januar 2006 in Rudarski projekt končna sanacija kamnoloma Borovnik št. RP-03/17 MČS, april 2017

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS