Borovnik

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10. 12. 2001-3. 06. 2015, 28. 11. 2017-10. 06. 2023)
Občina
Zagorje ob Savi
Koncesionar
AGM NEMEC, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Marno 44
1431 Dol pri Hrastniku
matična št. 1824325000, davčna št. SI 41512278
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,5187 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 312-1/89-7
14. 12. 1990
odločba za spremembo prostora: 354-17-1/2004
30. 05. 2005
enotno dovoljenje pri spremembi odkopne metode: 361-1/2006
27. 03. 2006
Pogodba
prenos RP: 0141-3/2015-12 - pogodba o prenosu
28. 11. 2017 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
21. 02. 2018
aneks: dodatek št.2
15. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 162
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS