Stranice

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec in dolomit
Občina
Zreče
Koncesionar
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21
3230 Šentjur
matična št. 6256333000, davčna št. SI 32600925
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
13,2582 ha
Kota odkopavanja
480 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-3/81-2/3
24. 06. 1981
dovoljenje za izkoriščanje: 351-208/84-8/3
5. 11. 1987
Pogodba
prenos RP: 0141-18/2020-2 - pogodba o prenosu
22. 07. 2021 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
11. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 158
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS