Stranice

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec in dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Zreče
Koncesionar
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21
3230 Šentjur
matična št. 6256333000, davčna št. SI 32600925
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-3/81-2/3
24. junij 1981
dovoljenje za izkoriščanje: 351-208/84-8/3
5. november 1987
Pogodba
105. člen: 354-14-144/01
10. december 2001 - 10. december 2021
aneks: sklep sodišča - pravno nasledstvo
21. junij 2013
Uradni list
103/00, zap. št. 158

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS