Pleše pri Škofljici

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Grosuplje, Škofljica
Koncesionar
GRAMATEK KAMNOLOM, družba za proizvodnjo in storitve, d.o.o. - v stečaju
Stanežiče 53A
1210 Ljubljana - Šentvid
matična št. 3604136000, davčna št. SI87588749
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 04/3-POA-17/1
8. maj 1961
dovoljenje za izkoriščanje: 06/3-POA-3/1-61
3. marec 1961
Pogodba
prenos RP: 0141-48/2006-22 - pogodba o prenosu
4. junij 2010 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 7

© 2019 - MZI, izdelal GeoZS