Pleše pri Škofljici


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Grosuplje, Škofljica
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2019
ni koncesionarja
2018
3604136000
SI 87588749
GRAMATEK KAMNOLOM, družba za proizvodnjo in storitve, d.o.o. - v stečaju
GRAMATEK KAMNOLOM d.o.o. - v stečaju
Stanežiče 53A, 1210 Ljubljana - Šentvid
2010
3604136000
SI 87588749
GRAMATEK KAMNOLOM, družba za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
GRAMATEK KAMNOLOM d.o.o.
Stanežiče 53A, 1210 Ljubljana - Šentvid
2005
5523770
SI 36762288
GRAMATECH, proizvodnja, trgovina, svetovanje, zastopanje, d.o.o.
GRAMATECH d.o.o.
Stanežiče 53A, 1210 Ljubljana - Šentvid
2000
5033128000
SI 13493558
MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo naravnega kamna d.d.
MINERAL d.d.
Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt opustitve izkoriščanja tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Pleše, rudarski projekt za izvajanje del pri opustitvi izkoriščanja in pri sanaciji kamnoloma Pleše, št. 12/05-VM, december 2005

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS