Pleše pri Škofljici


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Grosuplje, Škofljica
Polygon drawing
not defined

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2019
ni koncesionarja
2018
3604136000
SI 87588749
GRAMATEK KAMNOLOM, družba za proizvodnjo in storitve, d.o.o. - v stečaju
GRAMATEK KAMNOLOM d.o.o. - v stečaju
Stanežiče 53A, 1210 Ljubljana - Šentvid
2010
3604136000
SI 87588749
GRAMATEK KAMNOLOM, družba za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
GRAMATEK KAMNOLOM d.o.o.
Stanežiče 53A, 1210 Ljubljana - Šentvid
2005
5523770
SI 36762288
GRAMATECH, proizvodnja, trgovina, svetovanje, zastopanje, d.o.o.
GRAMATECH d.o.o.
Stanežiče 53A, 1210 Ljubljana - Šentvid
2000
5033128000
SI 13493558
MINERAL Podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo naravnega kamna d.d.
MINERAL d.d.
Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt opustitve izkoriščanja tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Pleše, rudarski projekt za izvajanje del pri opustitvi izkoriščanja in pri sanaciji kamnoloma Pleše, št. 12/05-VM, december 2005

© 2024 - MNVP, made by GeoZS