Zg. Gabernik

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Rogaška Slatina
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,5997 ha
Kota odkopavanja
362 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2013
5275506000
SI35821493
PREVOZNE STORITVE, ZEMELJSKA DELA, PRIDOBIVANJE KAMNA ANDREJ JAGODIČ S.P.
ANDREJ JAGODIČ S.P.
Podturn 3, 3241 Podplat
2000
5833192000
91316812
PRIDOBIVANJE KAMNA, PREVOZNE STORITVE IN ZEMELJSKA DELA ANTON JAGODIČ S.P.
ANTON JAGODIČ S.P.
Podturn 3, 3241 Podplat

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje - sanacija kamnoloma tehničnega kamna - dolomita Zgornji Gabernik (Gajšek), št.6/2013-PB, maj 2013

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS