Hotavlje

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec (10. 12. 2001-13. 07. 2012, 10. 07. 2014-10. 06. 2023)
Občina
Gorenja vas-Poljane
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,2688 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2014
1990837000
SI 22864539
MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, d.o.o.
MARMOR HOTAVLJE, d.o.o.
Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas
2012
izbrisan iz AJPES-a
2000
5034531000
SI 14082942
MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, d.d., Hotavlje
MARMOR HOTAVLJE, d.d.
Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Pridobivalni prostor mora biti urejen na način, določen v - Rudarski projekt Sanacija in izvajanje del, RP-02/14, maj 2014

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS