Hotavlje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec (10. 12. 2001-13. 07. 2012, 10. 07. 2014-10. 06. 2023)
Občina
Gorenja vas-Poljane
Koncesionar
MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, d.o.o.
Hotavlje 40
4224 Gorenja vas
matična št. 1990837000, davčna št. SI 22864539
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,2688 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-63/2-60
3. 09. 1960
odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-27/2020/14
24. 11. 2020
Pogodba
prenos RP: 0141-28/2013-11 - pogodba o prenosu
10. 07. 2014 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
4. 11. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 3
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS