Hotavlje

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec (10. 12. 2001-13. 07. 2012, 10. 07. 2014-10. 12. 2021)
Občina
Gorenja vas-Poljane
Koncesionar
MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, d.o.o.
Hotavlje 40
4224 Gorenja vas
matična št. 1990837000, davčna št. SI22864539
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,2688 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-63/2-60
3. 09. 1960
odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-27/2020/14
24. 11. 2020
Pogodba
prenos RP: 0141-28/2013-11 - pogodba o prenosu
10. 07. 2014 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 3
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS