Ravno

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
kremenov pesek (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Krško
Koncesionar
KREMEN d.o.o., industrija in rudniki nekovin
Dolenje Mokro Polje 40
8310 Šentjernej
matična št. 5033934000, davčna št. SI21956588
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
97,8147 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 09-70/4-61
13. 05. 1961
Pogodba
105. člen: 354-14-102/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 100
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS