Jersovec II

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
roženec (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Mirna
Koncesionar
P-D KREMEN, Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.o.o.
Dolenje Mokro Polje 40
8310 Šentjernej
matična št. 2143968000, davčna št. SI10109412
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
8,1900 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 310/C-1/80-ŽO
13. marec 1980
dovoljenje za izkoriščanje: 311-01/070-94/E-JV
5. januar 1995
Pogodba
prenos RP: 0141-48/2005 - pogodba o prenosu
25. januar 2006 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 99
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS