Gorče pri Libeličah

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek (10. 12. 2001-28. 06. 2010, 5. 10. 2018-10. 12. 2021)
Občina
Dravograd
Koncesionar
GRAMOZNICA PAČNIK, separacija, prodaja in storitve, d.o.o.
Libeliče 13
2372 Libeliče
matična št. 2372096000, davčna št. SI 94730075
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,6622 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 354-3/95-3/3
10. 05. 1996
Pogodba
prenos RP: 0141-63/2006/DE-56 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
5. 10. 2018 - 10. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS